Birlik Hizmetleri
İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

A- İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA

1- Personel İstatistik

2- PDC (Personel Dağılım Cetveli)

3- Personel Planlama

B- PERSONEL İŞLEMLERİ

1- Doktor Atama ve Özlük Birimi (Tüm Unvandaki Doktorlar)

2- İhtisas Birimi

3- Yardımcı Sağlık Personeli Atama ve Özlük Birimi

4- Yüksek Öğrenimli Personel Atama ve Özlük Birimi

5- İdari Personel Atama ve Özlük Birimi

6- Personel İstatistik ve İKYS Birimi

7- Kadro Terfi ve Ödüllendirme Birimi

8- Mal Beyanı ve Personel Dosya Odası

9- Personel İzin Birimi

10- İşçi Birimi

11- Personel Kalem Birimi

12- Sendika İle İlgili Birim (Stk)

C- BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

D- KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

E- İSTATİSTİK, MHRS VE İŞ ANALİZ BİRİMİ

F- TEKNİK VE DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

1- Bilgi İşlem Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmetleri

2- Tıbbi Cihaz Biyomedikal

3- Telefon Santral ve Tesisat Haberleşme Hizmetleri

4- Jeneratör ve Klimalar

5- Elektrik, Su, Doğalgaz Tesisat İşlemleri ve Kalorifer-Kazan Dairesi

6- Araçlar ve Şoförler

7- Mutfak ve Yemekhane

8- Kantin ve Kafeterya

9- Terzi Hizmetleri, Çamaşırhane ve Ütü Hizmetleri

10- Bina, Bahçe Çevre ve Genel Temizlik Hizmetleri

11- Güvenlik Hizmetleri

12- Tıbbi Atık Ürünleri İle İlgili İşlemler

13- Arşiv Hizmetleri

14- Teknik Büro

G- EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

H- DİSİPLİN VE ADLİ YAZIŞMALAR TAKİP BİRİMİ

I- HASTANE HİZMETLERİ SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİ

İ- EMLAK İSTİMLAK/İNŞAAT VE YATIRIM TAKİBİ BİRİMİ

J- VERİMLİLİK DEĞERLENDİRME BİRİMİ

K- SİVİL SAVUNMA VE AFET KOORDİNASYON BİRİMİ

L- BİLGİ EDİNME BİRİMİ

M- ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

1- Beyaz Kod Birimi

2- Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)

N- BASIN/HALKLA İLİŞKİLER

O- TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

A- TOPLUM SAĞLIĞI DESTEK HİZMETLERİ

1- Evde Sağlık, TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri), Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

2- Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlişkiler

B- STRATEJİ/ YATIRIM PLANLAMA

1- Sağlık Hizmet Sunumu/ Sağlık Yapı Planlama

2- Sağlık İş Gücü Planlama

3- Sağlık Teknolojisi Yönetimi

C- DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

1- Biyoistatistik

2- Klinik Kalite Verimlilik Yönetimi

3- Eğitim İhtiyaç Tespit/Planlama

4- Klinik Araştırma ve Geliştirme

D- HASTANE/ SAĞLIK TESİSİ HİZMETLERİ

1- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

2- Poliklinik/ Yataklı Servis Hizmetleri

3- Laboratuar ve Görüntüleme Hizmetleri

4- Rapor ve Sağlık Kurulları

E- ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

1- Acil ve Travma ve ASKOM Hizmetleri

2- Yoğun Bakım

3- Onkoloji ve Nükleer Tıp Hizmetleri

4- Kardiyovasküler Cerrahi Hizmetleri

5- El Cerrahisi ve Uzuv/Organ Nakli

6- Kan ve Kan Ürünleri

7- Hiperbarik ve Yanık Tedavi Merkezleri

8- Üreme ve Perinatal Merkez

9- Palyatif Bakım, Rehabilitasyon ve Geriatri Hizmetleri

10- Nörovasküler Cerrahi ve İnme merkezi

11- Diyaliz

F- HASTA HAKLARI, SABİM, BİMER

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

A- FİNANSAL-ANALİZ VE KAYNAK GELİŞTİRME BİRİMİ

1- Verimlilik Değerlendirme

2- Kaynak Geliştirme

3- İş Geliştirme

4- Nakit Yönetimi

B- STOK KOORDİNASYON BİRİMİ

1- Konsolide Hesap

2- Taşınır Mal Yönetimi

3- Stok Yönetimi

4- Stok Takip

C- MAAŞ VE BAĞLI ÖDEMELER BİRİMİ

1- Maaş Ödemeleri

2- Performans Ödemeleri

3- Yolluk, Harcırah, Tedavi vb.

D- BÜTÇE VE GELİR TAKİP BİRİMİ

1- Bütçe Hazırlama

2- Bütçe Takip

3- Gelir Takip

E- SATIN ALIM VE İHALE İŞLEMLERİ BİRİMİ

a. Merkezi Satın Alım

1- Tıbbi Sarf ve İlaç

2- Tıbbi Alet ve Cihaz

3- Demirbaş

4- Sarf Malzeme Alım

b. Birlik Satın Alım

1- Satın Alım

2- DMO

F- GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

1- Satın Alma Ödemeleri

2- Tarifeye Bağlı Ödemeler

3- Avans ve Krediler

G- MALİ İŞLER EVRAK KAYIT VE YAZI İŞLERİ BİRİMİ

 
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj